Hodowla
Spis treści
Hodowla
Opis linii buckfast GZ
oferta na rok 2015
Wszystkie strony
Jako że prowadzimy pasiekę wędrowną i rozstawiamy pszczoły w różnych miejscach daleko od domu dużo uwagi poświęcamy na cechy użytkowe pszczół a w szczególności nierojliwość, utrzymywanie dużej siły przez cały sezon oraz łagodność. Corocznie sprowadzamy materiał reprodukcyjny od uznanych hodowców niemieckich . Polegamy na ich pracy hodowlanej a sami zajmujemy się reprodukcja matek użytkowych. Matki hodujemy również dla innych pszczelarzy. Oferujemy matki nieunasienione i unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem.
Prowadzimy hodowlę na niewielką skalę, starając się aby jakość uzyskanych matek była jak najwyższa. Stosujemy metodę wychowu w rodzinach wychowujących w obecności starej matki podając tylko kilkanaście przełożonych jednodniowych larw. Matki uzyskane w ten sposób są duże i bardzo dobrze czerwią.
Szczególna uwagę poświęcamy pszczole buckfast, którą mamy od kilku lat. Cechy użytkowe tej pszczoły przewyższają cechy krainek hodowanych do tej pory. Wyjątkowa łagodność, można je przeglądać w razie potrzeby nawet w niepogodę. Tworzy silne rodziny które przynoszą duże ilości miodu i pyłku. Matki czerwią intensywnie nawet w okresie bezpożytkowym. Trzeba uważać by nie zabierać im wszystkiego miodu a  gdy okres niepogody jest długi nawet dokarmiać. Ale za to potem gdy inne rodziny zaczynają się odbudowywać te przynoszą duże ilości nektaru. W ostatnich niekorzystnych sezonach dla pszczół  w zasadzie tylko one przyniosły towarowy miód. Przygotowanie ich do zimy nie odbiega zasadniczo od krainek.Jeżeli chodzi o kolor matek buckfast to chciałbym zaznaczyć że selekcja i hodowla jest ukierunkowana na cechy użytkowe a nie na kolor więc matki nie muszą być żółte .W roku 2017 oferujemy do sprzedaży matki pszczele buckfast linii;: GZ B439, PT B9 oraz , krainki  .
Jako że prowadzimy pasiekę wędrowną mamy możliwość sprawdzenia przydatności hodowanych linii na różnych pożytkach.
Zajmujemy się również produkcją odkładów pszczelich.wykonujemy je na 4 ramkach wielkopolskich. Preferujemy odbiór osobisty. Zamówienia na matki i odkłady od stycznia na tel. lub mail.


Opis linii buckfast GZ

Materiał hodowlany od Pana Georga Zierera z Bawarii

Zacząć należy od przygotowania do zimy.Większość rodzin zajmuje do 9-10 ramek wielkopolskich a najsilniejsze 1 i1/2 korpusu bez ujmowania ramek.Należy podać im około 30 % pokarmu więcej niż to czyni się w przypadku krainek  .Na wiosnę następuje dość dynamiczny rozwój gwarantujący zbiór pożytku z mniszka i rzepaku.
Miód składany jest zawsze nad gniazdem i zazwyczaj sklepiony na sucho.Matki czerwią w ciągu całego sezonu intensywnie pozwalając wykorzystywać większość pożytków .Porównując do krainek różnice w zbiorach miodu widać szczególnie  na początku i końcu sezonu. Pszczół jest jeszcze na tyle dużo że pozwalają zebrać pożytek z nawłoci i wrzosu co potwierdzają pszczelarze korzystający z tych właśnie późnych pożytków.Wykorzystują również pożytek spadziowy.Przynoszą bardzo duże ilości pyłku kwiatowego. Podczas przeglądów bardzo spokojne ,trzymają się plastra pozwalając na szybką pracę.Przy dużym gnieździe 1 i1/2 korpusu rzadko się roją ,a gdy nastrój rojowy wystąpi czasami wystarczy wyłamanie mateczników by chęć do rojenia się powstrzymać.Pszczoła polecana do średnich i dużych pasiek wykorzystujących większość dostępnych pożytków .Pszczelarze posiadający kilka rodzin w przydomowym sadzie również będą zadowoleni ze względu na miodność i  wyjątkową łagodność tej pszczoły.

Oferta na rok 2017
matki nieunasienione - 20,00
matki  unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem - 65,00